Europa op koers naar geïntegreerd milieu- en klimaatbeleid

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, heeft een European Green Deal aangekondigd. Ondertussen is de Europese Commissie ook door de Raad verzocht te werken aan het Achtste Milieu Actieprogramma (8e MAP).

Cor Lamers, lid van de Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio’s, bracht eerder dit jaar een advies uit over het 8ste MAP. Hij benadrukte dat de vele Europese transitieprocessen een geïntegreerde aanpak vereisen waarbij het accent moet liggen op betere implementatie, in plaats van meer regels. 

Breed perspectief

Dit advies is in de conclusies van de Raad grotendeels terug te zien. De Raad stelde vast dat er in het 8e MAP meer beleidscoherentie gerealiseerd moet worden dan voorheen het geval was. Er moet gewerkt worden vanuit een breder duurzaamheidsperspectief, met aandacht voor beleidsterreinen als landbouw en voedselvoorziening, visserij, energie, transport en mobiliteitsbeleid en energie. Zij benadrukten ook dat er rekening moet worden gehouden met de uiteenlopende ecologische, geografische, economische en sociale situaties. Verder moeten autoriteiten beter ondersteund worden bij het uitvoeren en handhaven van milieuwetgeving. 

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting van de kandidaat-Eurocommissaris voor Milieu, Virginijus Sinkevičius uit Litouwen, werd er ook gesproken over het 8e MAP. Het Comité van de Regio’s (CvdR) en de VNG brachten het belang hiervan onder de aandacht bij de fracties in het parlement. Sinkevičius verzekerde in zijn hoorzitting dat hij dezelfde visie deelt als het gaat om het nieuwe MAP; ‘het is belangrijk om coherentie in de implementatie van Europees milieubeleid te verzekeren, want dit beleid is in grote mate gedecentraliseerd tussen de EU, de lidstaten en regionale- en lokale overheden, geheel in lijn met de principes van subsidiariteit en proportionaliteit.’ In de komende periode zal de Europese Commissie beginnen met het uitwerken van het 8e MAP. 

Meer informatie