EU verkiezingen: CEMR Manifest standpunt lokale overheden

Met het oog op de Europese verkiezingen in mei 2019 heeft de Council of European Municipalities and Regions (CEMR) een manifest aangenomen. De algemene boodschap luidt dat het erkennen en betrekken van lokale en regionale overheden belangrijk is voor een sterkere Europese Unie.

De algemene ledenvergadering van CEMR heeft op 11 december jl. het manifest aangenomen. Dat zal onder de aandacht worden gebracht bij de politieke fracties in het Europees Parlement.

Boodschap van lokale en regionale overheden

De Europese verkiezingen vinden plaats in een tijd waarin Europa voor veel uitdagingen staat. CEMR, de Europese koepel van VNG en IPO, roept onder meer op tot een volledige erkenning van de rol van regionale en lokale overheden in het Europees bestuursmodel. De toepassing van de principes van subsidiariteit en evenredigheid moet worden verzekerd. Samenwerking met de EU-instellingen en tussen alle overheidsniveaus is essentieel voor het aangaan van de uitdagingen waar Europa voor staat.

Daarnaast gaat het manifest in op het belang van een goede toekomst voor EU-burgers; het verbeteren van de EU-besluitvormingsprocessen met openheid naar burgers en het bevorderen van kennis over de Europese Unie op scholen. Ook stelt het dat het cohesiebeleid in de toekomst een Europese prioriteit moet blijven en dat de EU passende maatregelen moet nemen om samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en decentrale overheden via EU-programma’s na 2020 te verzekeren.

Bovendien zouden, gezien de globale dimensie van de uitdagingen waarvoor Europa staat, de SDG’s als leidende principes gebruikt moeten worden bij een toekomstige EU-strategie. 

De officiële versie van het Manifest volgt in januari 2019.

CEMR

CEMR is de Europese koepelorganisatie van nationale verenigingen van gemeenten en regio’s. Met leden uit 42 Europese landen is het de grootse Europese organisatie voor belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de EU.