Europa en internationaal

Afspraken op Europees niveau werken door op nationaal en regionaal niveau. Europese subsidies, kennisdeling en belangenbehartiging zijn van belang voor de ontwikkeling van steden en regio's.

VNG-visie op Europa

Gemeenten in Nederland kunnen niet meer om de EU heen, zoals de EU niet zonder gemeenten kan om tot een succesvolle uitvoering van haar beleid en regelgeving te komen. Daarbij is de EU niet alleen regelgever en controleur, maar ook gesprekspartner en biedt zij een platform aan.

De Europese Agenda van de VNG 2019

De VNG stelt jaarlijks een Europese Agenda op waarin een selectie van de belangrijkste Europese onderwerpen voor gemeenten zijn opgenomen. Die agenda bepaalt de inzet in Den Haag, Brussel en Straatsburg.

Belangenbehartiging over de grenzen

De VNG behartigt de belangen van gemeenten op internationaal niveau via deelname aan een groot aantal internationale organisaties en netwerken.

Wat doet de VNG-commissie Europa en Internationaal

De Commissie Europa en Internationaal behartigt de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

VNG International zet in op het verduurzamen van gemeenschappen, het verstevigen van overheidsinstanties en gerechtigheid, én het verstevigen van partnerschappen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te bereiken.