Europa

Afspraken op Europees niveau werken door op nationaal en regionaal niveau. Europese subsidies, kennisdeling en belangenbehartiging zijn van belang voor de ontwikkeling van steden en regio's.

VNG-standpunt

Gemeenten in Nederland kunnen niet meer om de EU heen, zoals de EU niet zonder gemeenten kan om tot een succesvolle uitvoering van haar beleid en regelgeving te komen. Daarbij is de EU niet alleen regelgever en controleur, maar ook gesprekspartner en biedt zij een platform aan.

Brexit-loket voor decentrale overheden

De Brexit heeft ook effect op Nederlandse gemeenten: denk aan export en werkgelegenheid, EU-fondsen en de positie van inwoners met een Britse nationaliteit. Bij het Brexit-loket vindt u informatie over het uittredingsproces, de onderhandelingen en de gevolgen voor decentrale overheden.

Bij het loket kunt u terecht met vragen over de Brexit. Heeft u specifieke signalen en/of zorgen die u met ons wilt delen, dan kunt u ons bereiken via brexit@vng.nl

Belangenbehartiging over de grenzen

De VNG behartigt de belangen van gemeenten op internationaal niveau via deelname aan een groot aantal internationale organisaties en netwerken. Daarnaast behartigt de Commissie Europa en Internationaal de belangen van de Nederlandse gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.