Klimaatakkoord

Met de gezamenlijke Investeringsagenda hebben de decentrale overheden de aanzet gegeven om de gevolgen van de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. In veel collegeakkoorden hebben gemeenten hieraan zelf een vervolg gegeven. Het kabinet heeft op 28 juni 2019 zijn plannen gepresenteerd in het klimaatakkoord.

Buitengewone Algemene ledenvergadering

Tijdens de BALV 2019 spreken de leden zich uit over het Klimaatakkoord. Daarvoor komt de VNG graag langs om een toelichting te geven op de afspraken.

Onderlinge verhoudingen

De afspraken binnen het Klimaatakkoord spelen op diverse lagen: van de wijk tot nationaal. Geen zelfstandige processen, maar ze vormen een samenhangend geheel. In een interactieve visualisatie krijgt u het overzicht hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden in de gebouwde omgeving. In deze visualisatie vindt u vier lagen: wijk, gemeente, regio en landelijk. Elke laag zoomt in op de ontwikkelingen die op dat niveau spelen.

Maatregelen per sector

De afspraken in het klimaatakkoord zijn onderverdeeld in vijf sectoren: Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik, Elektriciteit en Mobiliteit. De VNG heeft per sector een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen voor gemeenten.

Nieuwsbrief Voortgang Klimaatakkoord