VNG-publicaties REOA

Publicaties over het thema 'regionale economische ontwikkeling en arbeidsmarkt'

 • Sterke regio’s voor een veerkrachtig Nederland (pdf) - april 2015
  Interview met Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en VNG-bestuurslid. Een van de speerpunten uit Gemeente 2020, de verenigingsstrategie van de VNG, is regionale economische ontwikkeling. Samenwerking is daarbij cruciaal. Crone: ‘Vroeger konden we langs elkaar heen leven, nu zitten we samen achter het stuur.’
   
 • Investeren in de grensregio's is investeren in de toekomst (pdf) - april 2015
  Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen om de economische groei een impuls te geven, arbeidsmarkten te ingreren en werklozen aan een baan te helpen. De VNG en de G32 sloegen de handen ineen en identifeerden samen met grensgemeenten de knelpunten en mogelijke oplossingen. Met als resultaat dit position paper.
 • Bestuurdersdag over regionale economische groei - maart 2015
  VNG Magazine sprak met 
  burgemeester René Verhulst (Goes) en raadslid Mathilde Stiekema (Haren) in aanloop naar de VNG Bestuurdersdag op 30 maart waar regionale economische groei centraal stond. Verhulst en Stiekema zijn binnen het VNG-bestuur portefeuillehouders regionale economie. 

 • Rapport Europese Grensoverschrijdende Territoriale Samenwerking (pdf) - 2014
  De VNG-directie Europa deed onderzoek naar EGTS. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met gemeenteambtenaren binnen EGTS-organisaties in Nederland. De uitkomsten zijn meegenomen in het rapport dat naast een omschrijving van dit instrument en de toegevoegde waarde, voor- en nadelen, tips en aanbevelingen bevat.

 • Inspiratiegids duurzaam werken aan ondernemerschap (pdf) - 2014
  Hoe kunnen gemeenten ‘de rode loper’ uitrollen voor bedrijven en hoe kunnen zij inspelen op de verschillende ‘levensfasen’ van een onderneming (start, groei, behoud)? Hoe kunnen de afdelingen Economische en Sociale zaken elkaar versterken en welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? De antwoorden op deze vragen vindt u in deze gids

 • Netwerkend werken aan economische structuurversterking (pdf) - 2012
  Hoe kunnen gemeenten de economie stimuleren, wat vraagt dat van hun regisserende rol? Wethouder Cees Roem gaat in op de randvoorwaarden bij samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en onderwijs. Aan de hand van theorie en voorbeelden uit de praktijk formuleert hij criteria en suggesties.

 • Position paper Stedelijk gebied (Urban Strategy) (pdf) - september 2005
  Ter voorbereiding van de Thematische Strategie Stedelijk Gebied hield de Europese Commissie in 2005 een internetconsultatie over de kwaliteit van het milieu in steden. De VNG nam deel aan de consultatie en verwerkte haar visie in dit position paper. 

>> Overige publicaties REOA
>> Programma Regionale Economische Ontwikkeling en Arbeidsmarkt (REOA)