Uit de media: regionale economie & arbeidsmarkt (juli)

Thematische selectie uit het nieuws vanaf 1 juli. 'Versterken van de arbeidsmarkt door het stimuleren van de (regionale) economie' is een thema op de VNG Agenda 2017.


Arbeidsmarkt/werkgelegenheid

Samenwerking in de regio

Grensoverschrijdende samenwerking

Innovatie

Ondernemers (steun aan -)

Stad/(binnen)steden


 Volg @VNGeconomie voor regelmatig nieuws over regionale economie!

Zie ook