Deel uw regionale best practice en ondersteun het brede mkb

Schaalvergroting, prijzenoorlogen, digitalisering en globalisering treft veel mkb-ondernemers en noopt hen tot het aanpakken van meerdere ontwikkelingen. Hoe doe je dat als ondernemer? En wat kunnen kennisinstellingen en overheden hierin betekenen?

Om dit in kaart te brengen, start Platform31 samen met een coalitie van het Rijk, het bedrijfsleven en de decentrale overheden een inventarisatie van succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale initiatieven, die het brede mkb ondersteunen in ontwikkeling en groei van ondernemerschap. Deel uw aanpak en ondersteun de ontwikkeling naar een duurzame en digitale economie!

Gezochte praktijkvoorbeelden

Gezocht wordt naar interventies, aanpakken, maatregelen, projecten of programma’s die minimaal een jaar in uitvoering zijn en waarvan de voortgang en resultaten meetbaar zijn. De focus ligt op praktijkvoorbeelden die opschaalbaar zijn wat betreft inhoud, aanpak en financiering. In het bijzonder gaat de interesse uit naar goede voorbeelden van regionale initiatieven die het brede mkb ondersteunen op het vlak van personeel, financiering en innovatie.

Wat levert deelname u op?

Door deel te nemen kan uw initiatief of aanpak landelijke bekendheid verwerven. Platform31 maakt een verdiepende analyse hoe het initiatief een positieve impact heeft (gehad) op ondernemers. De lessen die dit oplevert, zijn waardevol voor uw eigen praktijk én voor collega’s elders in het land. En de inventarisatie stelt de betrokken partners (EZK, IPO, G40, VNG, MKB Nederland, KvK) in staat om te komen tot eventuele afspraken en acties ter ondersteuning van het mkb.

Meer informatie

Bent u betrokken geweest bij, of heeft u gewerkt aan een project dat in uw ogen bijdraagt aan de groei van ondernemerschap in het brede mkb? Lees dan verder op de website van Platform31 en dien vóór 8 oktober uw praktijkvoorbeeld in: