Denktank: Regionale samenwerking naar een next level

De 4e VNG Denktank stelt dat regionale samenwerking een andere manier van kijken, denken en handelen vraagt. Maar hoe dan? En wat hebben burgemeesters, wethouders en raadsleden nodig om dit voor elkaar te krijgen? De Denktank buigt zich over dit thema en zoomt daarbij in op arbeidsmarktvraagstukken.

Er wordt onder andere gekeken naar de opgaven die er liggen als het gaat om arbeidsmarktvraagstukken – bijvoorbeeld als gevolg van conjuncturele of technologische ontwikkelingen -  en naar de relevante spelers en de interactie daartussen.

In het bijzonder kijkt de Denktank naar de rol van het openbaar bestuur. En hopelijk zijn hieruit ook lessen te trekken voor andere grote maatschappelijke vraagstukken die de grenzen van de eigen gemeente overstijgen.

VNG Bestuurdersdag

Tijdens de VNG Bestuurdersdag van 1 december in Nieuwegein schetste Milo Schoenmaker (burgemeester Gouda, voorzitter van de 4e VNG Denktank) een beeld van waar de Denktank nu staat. 

De aanwezigen – een mooie mix van burgemeesters, wethouders, raadsleden en andere belangstellenden – kregen de gelegenheid om input mee te geven aan de Denktank en hun ‘regioverhalen’ te delen.

Stand van zaken: vraagstukken en dilemma's

In juni 2018, tijdens het VNG-congres in Maastricht, levert de VNG Denktank een eindproduct op. Dan ligt er een rapport. In aanvulling hierop zoekt de Denktank naar een concrete en bruikbare tool, die burgemeesters, wethouders en raadsleden handelingsperspectief biedt gedurende de komende bestuursperiode.

De VNG Denktank werkt daartoe samen met de NSOB en de Erasmus Universiteit. Zij hebben op dit moment inmiddels een literatuurstudie verricht,  maken een aantal essays en brengen bezoeken aan regio’s, waaronder Drechtsteden, Cleantech en de Agrifood Capital.

Verschillende vraagstukken zijn al de revue gepasseerd, bijvoorbeeld:

  • Wat wordt verstaan onder de arbeidsmarkt? Is dat de economische kant of juist de ‘SZW-kant’ of misschien wel de raakvlakken tussen beide?
  • Maar ook, hoe kan de raad beter betrokken worden bij regionale samenwerking?
  • Of, welke invulling geeft het Rijk aan het begrip ‘regio’ dat maar liefst 79 keer voorkomt in het regeerakkoord (iets minder als gecorrigeerd wordt voor het migratievraagstuk): het is een goede zaak dat de regio zo’n prominente plek heeft in het regeerakkoord, maar geeft straks elk departement zijn eigen invulling daaraan en wat betekent dat dan?

Aandachtspunten

Collega-bestuurders brachten diverse aandachtspunten ter sprake, o.a.:

  • Hoe kun je bij meerschaligheid ruimte blijven geven aan eigen kenmerken c.q. de lokale identiteit?
  • Wat zou er gebeuren als we formele structuren, zoals een gemeenschappelijke regeling, zouden durven loslaten?
  • Hoe kunnen raadsleden breder betrokken raken? Het is vaak een selecte groep raadsleden die regionale samenwerking interessant vindt dan wel de tijd vindt om zich hierin te verdiepen naast het brede scala aan lokale vraagstukken. Maar ook: hoe krijgen we de raden in de regio beter of sneller op één lijn, zonder dat ze het gevoel krijgen ‘te moeten tekenen bij het kruisje’.
  • Wie zitten er aan tafel in de regio? Meestal zijn dat de willers of de denkers. Maar de kunners en doeners zijn vaak niet of te laat in beeld.

Denk mee!

Wilt u meedenken met de Denktank? Dat kan! Stuur een e-mail met uw naam en gegevens naar: denktank@vng.nl.

Meer informatie

Kijk hieronder voor alle informatie over de Denktank, zoals bijvoorbeeld de samenstelling.