Wet GDI

Formele titel: 
Regels inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet generieke digitale infrastructuur)
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie (gesloten)

Inhoud
Dit wetsvoorstel geeft invulling aan het kabinetsvoornemen tot een digitaal werkende (semi)overheid. Om digitale dienstverlening in het publieke domein te intensiveren, is veilige en betrouwbare toegang daartoe door burgers en bedrijven nodig (authenticatie). Dit zal geschieden via erkende publiek en privaat uitgegeven middelen. Dit wetsvoorstel verplicht als zodanig niet tot digitale dienstverlening.

Internetconsultatie is opengesteld van 22 december 2016 tot en met 31 maart 2017.

Beoogde datum inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.