Bestuurlijke regiobijeenkomst principes digitale samenleving (Eindhoven)

donderdag 5 september 2019

De VNG houdt bestuurlijke regiobijeenkomsten Principes voor de Digitale Samenleving. We vragen bestuurders mee te denken over bijvoorbeeld het verzamelen en gebruiken van data in de openbare omgeving. 

De digitalisering van onze samenleving gaat gepaard met soms lastige technische, sociale, juridische en ethische vraagstukken. De VNG heeft hierover vorig jaar een ledenbrief gestuurd naar gemeenten. Daarin roepen we gemeenten op om mee te werken aan de ontwikkeling van principes die richting bieden. De Commissie Informatiesamenleving heeft ingestemd met de oprichting van een werkgroep die op basis van bestaande lokale voorbeelden een vernieuwde set van principes maakt voor alle gemeenten. Deze set Principes zullen we tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering in november aan uw gemeente voorleggen met de uitnodiging om deze te omarmen. 

Tijdens de bestuurlijke regiobijeenkomsten bieden wij u in aanloop hierop een interactieve kijk op de digitalisering van de samenleving. Ook besteden we dan aandacht aan dataverzameling in de openbare ruimte en bieden we een toelichting op de voorgestelde vernieuwde Principes voor de Digitale Samenleving. Op die manier willen we u alvast informeren en ook úw input ophalen. Voor meer informatie kunt u deze animatie afspelen.

Voorlopige programmaonderdelen

  • Kennismaking en ‘datawandeling’ in de openbare ruimte
  • Informatieve sessie waarin het voorstel voor nieuwe Principes wordt toegelicht en uw input wordt opgehaald. 

Locatie en tijd

  • Eindhoven
  • Donderdag 5 september van 14:00 tot 17:00 uur

Doelgroep

  • Gemeentebestuurders

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meer informatie