Sluit u aan bij de Nederlandse Smart City Strategie

Van 14 tot 16 november is in Barcelona de jaarlijkse Smart City Expo World Congress. Het congres omvat een inhoudelijk programma en een beursvloer (de Expo) en richt zich op zowel gemeenten die zich nog willen oriënteren maar ook op gemeenten die Smart City-initiatieven willen presenteren.

Graag brengen we dit evenement onder uw aandacht met als doel een delegatie te faciliteren bij een gezamenlijke Nederlandse presentatie op de Expo. Maar we komen ook graag in contact met gemeenten die interesse hebben in het Smart City-initiatief en die actief betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van de Nederlandse Smart City Strategie.

Doet u mee?

Is uw gemeente actief met innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld door slim gebruik van data? Of zijn er in uw gemeente bedrijven met op dat gebied exportinteresse en -potentieel hebben? Dan nodigen wij u uit aan te sluiten bij de verdere ontwikkeling van de strategie.

Aanmelden

Mail of bel om u aan te melden (of voor meer informatie) met Arthur Wiggers (Deputy Director VNG International), tel. 070 - 373 86 13.

Meer informatie