Diplomatieke immuniteit bij verkeersovertredingen

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel: 
Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan
Kamerstuknummer: 
34918

Inhoud
Dit wetsvoorstel maakt mogelijk dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) namens het openbaar ministerie gegevens verstrekt aan de Minister van Buitenlandse Zaken over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan. De minister gebruikt deze gegevens ten behoeve van het verzenden van brieven waarin deze personen worden gewezen op hun overtreding. Dit wetsvoorstel markeert de nieuwe aanpak van de regering waarbij naleving van de verkeersregels niet door rechtshandhaving maar door een moreel appel – passend bij diplomatieke verhoudingen – wordt bevorderd.

Aangenomen op 13 december 2018 door de Tweede Kamer. Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Buitenlandse Zaken, Defenie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO). Tenzij een van de leden uiterlijk 15 januari 2019 kenbaar maakt schriftelijke voorbereiding te wensen, zal de commissie blanco eindverslag uitbrengen en zal het voorstel op 22 januari 2019 als hamerstuk worden afgedaan.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit nader te bepalen tijdstip.