Diplomatieke immuniteit bij verkeersovertredingen

Fase: 
Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
Formele titel: 
Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan
Kamerstuknummer: 
34918

Inhoud
Dit wetsvoorstel maakt mogelijk dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) namens het openbaar ministerie gegevens verstrekt aan de Minister van Buitenlandse Zaken over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan. De minister gebruikt deze gegevens ten behoeve van het verzenden van brieven waarin deze personen worden gewezen op hun overtreding. Dit wetsvoorstel markeert de nieuwe aanpak van de regering waarbij naleving van de verkeersregels niet door rechtshandhaving maar door een moreel appel – passend bij diplomatieke verhoudingen – wordt bevorderd.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit nader te bepalen tijdstip.