Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Organisatie: 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 22 januari 2018 een handleiding voor de AVG en de uitvoeringswet AVG gepubliceerd. De VNG heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze handleiding. De handleiding licht de belangrijkste bepalingen toe voor iedereen die gegevens verwerkt, en is in het bijzonder gericht op lezers die hun organisatie willen voorbereiden op de AVG. Het is dus een algemene handleiding, maar er staan veel voorbeelden in die relevant zijn voor gemeenten. De informatieplicht en de rechten van betrokkenen komen ook aan bod.