Aanstellen Functionaris gegevensbescherming (FG)

Gemeenten die na 25 mei 2018 nog geen Functionaris gegevensbescherming hebben aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens lopen het risico op een forse boete van de Autoriteit persoonsgegevens. Wij adviseren gemeenten daarom uitdrukkelijk om hiervoor te zorgen.

Heeft uw gemeente nog geen FG? Een mogelijkheid is het delen van een FG of het gezamenlijk aanstellen van een FG. De functie van FG kan ook worden bekleed op basis van een dienstverleningsovereenkomst die wordt afgesloten met een persoon of een organisatie die niet tot de gemeente behoort.

Om gemeenten te ondersteunen bij het aanstellen van een FG hebben wij in onderstaand document nuttige achtergrondinformatie verzameld over de aanwijzing van een functionaris gegevensbescherming. Ook staan er tips in voor bestuurders om hun FG in staat te stellen zijn/haar functie goed te vervullen.

Meer informatie