2018: Het jaar van de nieuwe privacyregels van de AVG!

Op 25 mei 2018 is het zover: vanaf die datum zijn gemeenten wettelijk verplicht aan de nieuwe privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Dit betekent dat u op 25 mei wettelijk verplicht bent om ten minste aan de onderstaande zes AVG-maatregelen te voldoen.

In onze ledenbrief staan naast de zes maatregelen ook hoe de VNG u helpt bij de voorbereiding op de AVG.

De 6 AVG-maatregelen waar u tenminste aan moet voldoen

  1. het beschikken over een register van verwerkingsactiviteiten
  2. het kunnen uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA) voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico
  3. het beschikken over een register van datalekken die zijn opgetreden
  4. het aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een gegevensverwerking wanneer daarvoor toestemming nodig is
  5. het aangesteld hebben van een Functionaris gegevensbescherming en aangemeld hebben bij de Autoriteit persoonsgegevens
  6. het beschikken over een procedure voor inzage in persoonsgegevens.

Gemeenten zijn hier volop mee bezig. De echte gevolgen van de invoering van de AVG gaan echter veel verder dan het voldoen aan de zes verplichte AVG-maatregelen. Immers, om privacy echt goed te borgen zijn goed privacymanagement en een cultuuromslag nodig, die doordringt in alle lagen van de organisatie, van de baliemedewerker tot de burgemeester en van de procesverantwoordelijke tot de bode. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij het college van B&W.

Hoe helpt de VNG gemeenten bij de voorbereiding op de AVG?

De VNG biedt een uitgebreid pakket aan ondersteuningsmaatregelen. Zie o.a. de volgende ondersteuningsproducten:

 

Contactgegevens FG

Om u goed te ondersteunen vragen we u om de contactgegevens van uw Functionaris gegevensbescherming (of degene die deze functie voorlopig waarneemt) door te geven via een online contactformulier. Wilt u deze gegevens uiterlijk drie weken na dagtekening van deze brief doorgeven?

Meer informatie

Lees hieronder de uitgebreide ledenbrief en bekijk het VNG-dossier.