Privacy

Door de (nieuwe) Europese wetgeving, de technische mogelijkheden en de decentralisaties wordt het veld rond privacy voor gemeenten steeds complexer. Privacy is niet langer een onderwerp waar alleen juristen mee bezig zijn; privacy raakt de hele gemeentelijke organisatie. Gemeenten zijn nu bezig om de brede privcacy benadering te borgen in de organisatie. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming of een privacy officier. Deze veranderingen zijn niet eenvoudig.

Wet Meldplicht Datalekken

Dit alles speelt zich af in een periode waarin vanaf 1 januari 2016 de Wet Meldplicht Datalekken in werking is getreden die kan leiden tot bestuurlijke boetes oplopend tot ruim 8 ton. Later dit jaar wordt in de gehele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Deze verordening vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Gemeenten hebben naar verwachting tot 2018 om hun gegevensbescherming in lijn te brengen met de nieuwe wet en regelgeving. Lukt dit niet, dan worden er wederom enorme bestuurlijke boetes uitgedeeld.

vng.nl

Gemeenten staan dus voor een behoorlijke taakstelling. De VNG is constant bezig om te kijken waar ze gemeenten het best mee kunnen ondersteunen. Via vng.nl houden we u op de hoogte van alle nieuwe privacy ontwikkelingen.

Vragen

Uw vragen over privacy kunt u stellen via het VNG Informatiecentrum:
telefoon: 070-373 8393 (op werkdagen van 8.15 tot 17.15 uur) 
e-mail: informatiecentrum@vng.nl of gebruik het vragenformulier.

Meer informatie