Zes miljoen voor innovatie digitale overheidsdienstverlening

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt geld beschikbaar voor innovatieve ideeën ten behoeve van integrale digitale overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers. 

Het geld, zes miljoen per jaar tussen 2919 en 2021, is beschikbaar voor provincies, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en agentschappen. Zij kunnen voorstellen indienen voor uitdagingen, waar vanaf juli via aanbestedingen oplossingen voor gevraagd worden aan bedrijven en wetenschap. Oplossingen die al bestaan kunnen worden ingediend voor financiering ter verbetering. De sluitingsdatum voor de indieningen is 31 mei.

Meer informatie