Vragen over Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

VNG en BZK ontvangen regelmatig vragen over de instelling van het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. Aan de veelgestelde vragen over de Meicirculaire Gemeentefonds 2017 is daarom informatie toegevoegd over het fonds.

De financiering van gezamenlijke activiteiten loopt vanaf 2018 niet meer via uitnamen uit het gemeentefonds. De VNG factureert vanaf 2018 rechtstreeks aan alle gemeenten een bijdrage naar rato voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten. Het gaat om een technische omzetting die als zodanig geen materiële of inhoudelijke consequenties heeft. Door de aanpassingen in het gemeentefonds worden gemeenten in staat gesteld om de factuur te voldoen.

Die bijdrage gaat naar het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en is uitsluitend bestemd voor activiteiten die zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de VNG.

Meer informatie