Terugblik VNG-cie Dienstverlening & Informatiebeleid januari

De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid liet zich informeren over het project Open Raadsinformatie, waarbij zoveel mogelijk gemeentelijke documenten digitaal te raadplegen zijn. Het aantal deelnemende gemeenten is inmiddels van 16 naar 100 gegaan, een mooie prestatie.

Het doel is dat alle gemeenten zich aansluiten. Het project wordt daarom voorgelegd aan de Taskforce Samen Organiseren.

Initiatief Common Ground 

Ook werd een presentatie verzorgd over Common Ground, een initiatief van een aantal enthousiaste gemeentelijke experts om door innovatie van digitale middelen inwoners en ondernemers beter van dienst te kunnen zijn. De commissie reageerde positief op dit initiatief.

Eindrapport Datagedreven sturen

De commissie reageerde ook positief bij de presentatie van het eindrapport over Datagedreven sturen, wat naar het oordeel van de commissie ‘here to stay’ is. De commissie gaf de suggestie mee om dit concept ook binnen de VNG onder de aandacht te brengen; op 22 februari 2018 vindt hierover daarom een bestuurlijke sessie plaats.

Verder werd nog gesproken over het proces rond de vaststelling van het jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2019 en werd stilgestaan bij de voorbereidingen (tijdpad, proces) voor de selectie van nieuwe commissieleden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart a.s.

Meer informatie