Terugblik sessie Analyse coalitieakkoorden

Op de Buitengewone ALV van 30 november kregen de aanwezigen inzicht in wat er zoal aan onderwerpen in de coalitieakkoorden staat. Daarna was er in de subsessie 'Analyse coalitieakkoorden’ ruimte om de mogelijkheden van de gebouwde ‘big data’-applicatie verder te ontdekken.

Het pilotproject ‘Analyse Coalitieakkoorden 2018’ is uitgevoerd door VNG en VNG Realisatie, in het kader van datagedreven werken. De coalitieakkoorden geven een goed beeld van de ambities van alle gemeenten en bevatten daarom waardevolle informatie voor de VNG.

Textminingtool

Tijdens de subsessies konden de deelnemers voor hen relevante onderwerpen aandragen, waarna gekeken werd of dit bij andere gemeenten ook speelt en zo ja, in welke gemeenten en in welke context.

Deze zogenoemde textminingtool zorgt ervoor dat de gebruiker hier snel een overzicht van krijgt, waarna de analyse en duiding van dit overzicht plaats kan vinden. Er kwamen interessante gemeentelijke onderwerpen aan bod, zoals aardbeving en wiet(experimenten).

Uit de zaal kwamen enthousiaste reacties over de mogelijkheden van de huidige applicatie, maar in het bijzonder over de potentie ervan. Er zijn vele suggesties gedaan over de voortgang van dit project en de VNG neemt deze dan ook graag mee bij de evaluatie van het project.

Notitie coalitieakkoorden

Het project rondom de coalitieakkoorden heeft een notitie opgeleverd die een goed beeld geeft van de collectieve ambities van de gemeenten. 

Zie ook: