Statutenwijziging VNG en naamswijziging commissie D&I

De Algemene Ledenvergadering heeft op 27 juni 2018 ingestemd met een statutenwijziging over het College van Dienstverleningszaken en de commissie Europa en Internationaal (E&I). Ook is ingestemd met de naamswijziging van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid.

Statutenwijziging

Met de instemming is ten eerste bepaald dat de voorzitter van het College van Dienstverleningszaken (CvD) in de nieuwe bestuursperiode deel uitmaakt van het VNG-bestuur. Met de tweede wijziging is de benoemingstermijn van de vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal (E&I) verduidelijkt.

Naamswijziging

De huidige benaming van de vaste beleidscommissie Dienstverlening en Informatiebeleid is niet meer in overeenstemming met het veranderde beleidsveld van deze commissie. De ALV heeft ingestemd met het voorstel van het VNG-bestuur om de huidige naam te wijzigen in ‘de commissie Informatiesamenleving’.

Meer informatie