Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en uw begroting

Vanaf 2018 kunnen de gezamenlijke activiteiten die de VNG op verzoek van de leden voor hen organiseert of uitvoert, niet meer gefinancierd worden via uitnamen uit het Gemeentefonds. Tijdens de BALV van 30 november 2016 is besloten dat er een nieuwe financieringsroute komt.

Op de ALV van juni 2017 wordt voorgesteld een Fonds in te richten. Het gaat daarbij om een technische omzetting. De VNG informeert u nu alvast omdat deze omzetting gevolgen heeft voor de presentatie van de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de gemeentebegroting 2018 en daarmee voor uw voorjaars/lentenota.

Voorstel Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Om ervoor te zorgen dat de gezamenlijke activiteiten die de VNG voor de leden organiseert of uitvoert vanaf 2018 kunnen doorlopen en nieuwe activiteiten kunnen worden opgepakt, wordt in de ALV van 14 juni a.s. voorgesteld een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in te stellen. Het gaat om een technische omzetting die als zodanig geen materiële of inhoudelijke consequenties heeft. De wijze waarop de besluitvorming en verantwoording plaatsvindt over het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten verandert niet, dit blijft lopen via de Algemene Ledenvergadering.

Aankondiging in uw voorjaars/lentenota

Zoals gezegd, heeft de omzetting gevolgen voor de presentatie van de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de gemeentebegroting 2018 en daarmee voor uw voorjaars/lentenota.

In plaats van financiering via uitnamen uit het Gemeentefonds vraagt (factureert) de VNG vanaf 2018 rechtstreeks aan alle gemeenten een bijdrage naar rato voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten. Die bijdrage gaat naar het Fonds en is uitsluitend bestemd voor activiteiten die zijn goedgekeurd door de ALV, binnen de eveneens goedgekeurde financiële kaders.
 
Bij wijze van handreiking hebben wij een modeltekst gemaakt die u kunt overnemen in (de ontwerpen van) uw voorjaars- of lentenota voor de begroting van 2018. U vindt de tekst in de ledenbrief.

Meer informatie

Het integrale voorstel voor de uitwerking en het beheer van het Fonds ontvangt u half mei samen met de andere stukken voor de ALV 2017.

Zie ook