Computercriminaliteit III

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)
Kamerstuknummer: 
34372

Inhoud
Doel van het wetsvoorstel is het versterken van het juridische instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit. Volgens de toelichting op het wetsvoorstel schieten de bestaande opsporingsbevoegdheden tekort om aan de ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van computercriminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Het gaat met name om de toenemende versleuteling van elektronische gegevens en het gebruik van draadloze netwerken encloudcomputingdiensten.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 20 december 2016 en op 26 juni 2018 aangenomen door de Eerste Kamer.

Beoogde datum in dienst treding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.