Terugblik Bestuursvergadering december

De laatste vergadering van 2018 van het VNG-bestuur vond plaats op 6 december. Er werd onder meer gesproken over de VNG-begroting en - agenda, een nauwere samenwerking met de provinciale afdelingen, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, het klimaatakkoord en de arbeidsvoorwaardennota.

Terugblik Buitengewonde Algemene Ledenvergadering

Het bestuur blikt tevreden terug op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 30 november, en de daaraan voorafgaande Bestuurdersdag met interviews en workshops. Een mooie dag van ontmoeting, kennisuitwisseling en besluitvorming. 

Begroting en Agenda

Penningmeester Anne de Baat licht de VNG-begroting en -agenda voor 2019 toe. Conform eerdere besluiten van de ALV wordt het vermogen de komende jaren teruggebracht, omdat het relatief omvangrijk is geworden. Eerder is in de ALV het uitgangspunt vastgesteld dat de kernorganisatie contributiegefinancierd moet worden. Dat gaat van de huidige 80% naar 81% in 2019 oplopend naar uiteindelijk 100%. De contributieverhoging waartoe in de ALV van juni is besloten draagt daar aan bij. Het bestuur stelt de begroting en de agenda vast.

Lokale partijen

De scoutingscommissie Lokale partijen heeft onder leiding van Marco Pastors vertegenwoordigers van lokale partijen gescout voor de VNG-commissies en het VNG-bestuur. Het memo waarin de commissie aanbevelingen geeft om het betrekken van lokale vertegenwoordigers te bevorderen wordt door het bestuur ter harte genomen.

Nauwere samenwerking met de provinciale afdelingen

Het bestuur gaat nauwer samenwerken met de provinciale afdelingen. Er komt een jaarlijks overleg tussen de provinciale afdelingen en het VNG-bestuur. Arco Hofland is in het VNG-bestuur benoemd tot portefeuillehouder voor de provinciale afdelingen.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

De voorzitter van het College van Dienstverlening, Henri Lenferink, vraagt aandacht voor de komende overgang van de verouderde Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) naar de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Een belangrijke overstap waarmee we een gezamenlijke baseline hebben met alle overheden en niet alleen met de gemeenten.

Klimaatakkoord

Lot van Hooijdonk is als voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu namens de VNG nauw betrokken bij de klimaattafels. Er vinden in december nog een aantal overleggen plaats, waarbij de VNG opnieuw haar randvoorwaarden zal inbrengen.

Arbeidsvoorwaardennota

Tenslotte praat Roel Cazemier als voorzitter van het College van Arbeidszaken het bestuur bij over de CAO-onderhandelingen die op korte termijn gaan plaatsvinden.

Meer informatie