ENSIA: nieuw verantwoordingssysteem informatieveiligheid

Elk jaar moeten gemeenten zich verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse informatiesystemen. Dit jaar gebeurt dit voor het eerst met een nieuwe audit-systematiek: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).

ENSIA wordt in 2017 bij alle gemeenten geïmplementeerd. KING werkt op dit moment aan een implementatieplan om gemeenten hierbij te ondersteunen.

Implementatie

De tool is vanaf 1 juli beschikbaar, dan kunnen gemeenten met ENSIA aan de slag. Voor die tijd ontvangen de verantwoordelijken voor de invoering nadere informatie over het nieuwe traject. Heeft u vragen over de implementatie van ENSIA, neem dan contact op met de VNG, Peter van Dijk, e-mail: peter.vandijk@vng.nl

Meer informatie

Kijk ook op de site van KING: