Nieuw verantwoordingsproces informatieveiligheid

dinsdag 21 maart 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/017

Vanaf 2017 word gewerkt met een nieuwe, efficiënte verantwoordingssystematiek, de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Zo leggen gemeenten in één keer slim verantwoording af over hun informatieveiligheid waardoor de verantwoordingslast voor gemeenten vermindert.

In onze ledenbrief vragen we uw aandacht voor wat de implemtatie van ENSIA voor uw organisatie betekent.

Bijlage(n):