Ontwikkelingen informatieveiligheid

vrijdag 17 juni 2016
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 16/046

Gemeenten hebben tijdens de BALV van 2013 de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen. Om die ambities waar te kunnen maken is onder meer de onafhankelijke, adviserende visitatiecommissie informatieveiligheid ingesteld.

In een bijlage bij deze ledenbrief presenteren wij u het eerste jaarverslag van de Visitatiecommissie informatieveiligheid. De commissie presenteert in dit jaarverslag de uitkomsten van haar gesprekken met gemeenten. En komt met verschillende adviezen voor Rijk en gemeenten.

De VNG roept gemeenten op om de derde uitvraag over informatieveiligheid voor 1 september in te vullen. De uitkomsten worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl als vervolg op de 0-meting van voorjaar 2014 en de 1-meting van voorjaar 2015. Met de vervolggegevens van 2016 wordt inzichtelijk in hoeverre gemeenten al werk hebben gemaakt van de acties zoals benoemd in de resolutie van 2013.