Informatieveiligheid

Iedere gemeente stelt haar informatiebeveiligingsbeleid vast aan de hand van het basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG); dit moet voldoen aan de privacy regelgeving. Hierdoor hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid: het op orde hebben van hun informatieveiligheid en het waarborgen van de privacy van haar inwoners.

Durven leren

'Durven leren' is het eindverslag van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid. Het is de weerslag van gesprekken met bestuurders en de chief information security officers (CISO’s) van 123 gemeenten.

Duidelijk wordt hoe belangrijk het is dat bestuurders zich eigenaar voelen van het onderwerp informatieveiligheid. Dit moet zich vertalen naar concrete maatregelen. Maatregelen niet alleen op technisch vlak, maar ook op het terrein van bewustwording.

Wetsvoorstellen

Wet Zerodays Afwegingsproces

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Cybersecuritywet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad