Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Nederland digitaliseert. Steeds meer diensten worden via online transacties geleverd. Ook de overheid moet moderniseren en meegaan in de digitalisering. De ontwikkeling van generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur met een veilige en betrouwbare toegang voor burgers en bedrijven is dan ook noodzaak. Lees verder >>>

VNG-Standpunt

Om de informatiesamenleving tegemoet te treden, hebben gemeenten een publieke dienstverlening nodig. Vraaggericht georganiseerd rond de behoeften van burgers en bedrijven en hun vertrouwen in de overheid. Belemmeringen voor het systematisch experimenteren met technologie en samenleving moeten weggehaald en snelle opschaling van successen moet mogelijk worden. Hiervoor zijn nieuwe bestuurlijke, wettelijke en financiële kaders nodig.

Digitalisering is nooit 'af'

De digitale samenleving vergt continue aandacht, arbeid, investering en herijking. Niet alleen de vitale infrastructuur en de (digitale) dienstverlening van de overheid zijn aan een grondige hernieuwing toe.

Het rapport 'Maak waar!' van de Studiegroep Informatiesamenleving geeft advies over het verbeteren van het functioneren van de digitale overheid.

Wetsvoorstellen

Digitale overheid

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Doorbelasting en tarieven

In 2017 heeft de ministerraad besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van Digipoort, DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Vanaf 1 januari 2019 worden ook overige voorzieningen doorbelast aan de afnemers.