14+ netnummer

Algemene informatie

Het 14+netnummer is het herkenbare telefonische dienstverleningskanaal van en voor gemeenten. Zo belt u de gemeente Olst-Wijhe op 14 0570 en de gemeente Amsterdam op 14 020.

Waarom het 14+netnummer?

Bij kwalitatief goede dienstverlening hoort een toegankelijke ingang om hiervan gebruik te kunnen maken. Zowel op internet in de vorm van een gemeentelijke website, als via het telefoniekanaal.
Het telefoonnummer '14 gevolgd door het gemeentelijk netnummer' biedt gemeenten deze ingang: het nummer zorgt voor herkenbaarheid van overheidsdienstverlening, is eenvoudig te onthouden en de logica in opbouw is toepasbaar op elke gemeente. Hierdoor kunnen burgers, bedrijven en instellingen eenvoudiger telefonisch contact opnemen met de gemeente.
Gemeenten die zijn aangesloten op het 14+netnummer, hebben bovendien recht op informatie over bijvoorbeeld het opzetten van een Klant Contact Centrum (zie de website van het Kenniscentrum Dienstverlening). Hiermee draagt het 14+netnummer bij aan de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening.

Hoe werkt het in de praktijk?

Een voorbeeld van een gemeente die reeds is aangesloten op het 14+netnummer, is de gemeente Delft. Het (hoofd-) netnummer van deze gemeente is 015. U kunt de gemeente Delft bellen op 14015.
Doorgaans bevinden zich meerdere gemeenten achter hetzelfde netnummer. Zo maken de gemeenten Ubbergen en Wijchen beide gebruik van het netnumer 024. Om bellers naar de juiste gemeente door te verwijzen is het 14+netnummer voorzien van spraakherkenning.

Welke gemeenten zijn al aangesloten?

Een overzicht van de gemeenten die al op het 14+netnummer zijn aangesloten, vindt u op deze pagina.


Het nummer aanvragen

Aanvraagformulier

U kunt het 14+netnummer aanvragen via website van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) via het formulier Aanvraag 14+netnummer

 Waar moet u rekening mee houden

Voor het aanvragen en implementeren van het 14+netnummer is een uitgebreide handleiding beschikbaar. Hierin vindt u ook meer informatie over de procedure na het verzenden van het aanvraagformulier. De meest recente versie van de Aansluitvoorwaarden vindt u hier (versie augustus 2011, pdf).

In de meeste gevallen maken meerdere gemeenten gebruik van hetzelfde netnummer. Alvorens u het nummer aanvraagt, is het van belang dat u deze gemeenten over uw aanvraag informeert.


Meer informatie

Meer informatie over het 14+netnummer vindt u op de website van KING.