Zijn uw websites digitaal toegankelijk proof?

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is per 1 juli 2018 in werking getreden. Het Tijdelijk besluit zet de Europese richtlijn (uit 2016) om in bindende nationale regelgeving.

Het besluit verplicht overheidsinstanties waaronder gemeenten en intergemeentelijke organen om de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties (apps) voor mensen met een beperking te waarborgen.

Gefaseerde toepassing

Er geldt een gefaseerde toepassing.

  • Nieuwe websites gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten uiterlijk op 23 september 2019 voldoen.
  • Bestaande websites gepubliceerd vóór 23 september 2018 moeten op 23 september 2020 voldoen.
  • Mobiele applicaties moeten uiterlijk 23 juni 2021 voldoen.

Ondersteuning

De afgelopen jaren is aan de implementatie van de richtlijn al gewerkt. Een groot aantal gemeenten heeft digitale toegankelijkheid voor de betreffende doelgroepen (deels) bereikt. Gemeenten die dat nog hebben gedaan dienen een aanpak op digitale toegankelijkheid te ontwikkelen. Bij de aanpak wordt algemene ondersteuning geboden door Logius via de website DigiToegankelijk.nl. Vanuit de VNG zal de aanpassing van producten worden bevorderd in het kader van de leveranciersmanagement.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente moet via een toegankelijkheidsverklaring aangeven dat aan de verplichtingen vastgelegd in het besluit wordt voldaan. Het al bestaande model voor de toegankelijkheidsverklaring wordt door BZK en Logius aangepast aan het door de Europese Commissie voorgeschreven model. Als deze beschikbaar komt, worden ook gemeenten die dat eerder hebben gedaan verzocht de verklaring opnieuw op te stellen volgens het nieuwe format. De gemeenteraad kan de verklaring als handvat gebruiken bij het bespreken van het beleid van het college van B & W op het gebied van digitale inclusie.

Meer informatie