VNG/KING publiceert thriller over Digitale Agenda 2020

De ambities van de Digitale Agenda 2020 worden door en voor gemeenten vertaald in talloze initiatieven. Maar wat betekent dit in de praktijk? Wat heeft een gemeente aan al deze initiatieven en ondersteuning vanuit VNG/KING? Dat wordt duidelijk in de thriller Tegenwind.

De drie ambities van de Digitale Agenda 2020 zijn herkenbaar in de thriller: open en transparant in de participatiesamenleving, werken als één efficiënte overheid en massaal digitaal – maatwerk lokaal.

Het verhaal

Tegenwind speelt zich af in de gemeente Turfbrug. Deze gemeente verkeert in zwaar weer: inwoners roeren zich, de tekorten lopen op en men moet echt werk gaan maken van een integrale aanpak in het sociaal domein. Ook de gemeentelijke dienstverlening vraagt om groot onderhoud. Tot overmaat van ramp zit de gemeente met een groot terrein in haar maag, een voormalige boerderij waar een ‘outlet mall’ had moeten komen en waar de ontwikkelaar zich op het laatste moment terugtrok. De al ingeboekte winsten op de exploitatie zijn verdampt en het terrein verloedert zienderogen. Turfbrug moet alle zeilen bijzetten om de steven te wenden. Zo niet, dan dreigt een gedwongen herindeling met de naburige gemeente.

Deze thriller neemt de lezer mee in de wereld van gemeentelijke uitdagingen en oplossingen. Het is een spannend verhaal dat voor veel gemeenten heel herkenbaar zal zijn.

Meer informatie