VNG-reactie op Wetsvoorstel over elektronische publicatie

De VNG reageert in een brief op het conceptwetsvoorstel Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen. Onder gemeenten is voldoende draagvlak aanwezig voor modernisering van publicaties. Toch hebben we een aantal opmerkingen over het conceptwetsvoorstel.

De VNG heeft met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG Realisatie opdracht gegeven om een uitvoeringstoets uit te voeren op het conceptwetsvoorstel. Uit de uitvoeringstoets, die in concept gereed is, blijkt dat het conceptwetsvoorstel voor veel gemeenten deels een bestendiging van de huidige praktijk van elektronische publicatie betreft.

Het conceptwetsvoorstel vervangt de bestaande bevoegdheid om elektronisch te kunnen publiceren door een verplichting. Onze opmerkingen gaan over onderstaande aspecten.

  • Digitale inclusie en publicaties in huis-aan-huisbladen
  • De kosten van het consolideren van beleidsregels
  • Implementatiesteun, met name bij het elektronisch ter inzage leggen van documenten
  • Borging van de rechtszekerheid ter zake de aanvang van een termijn

In onze brief gaan we uitgebreid in op deze aspecten.

Meer informatie