Prototype App Digitale Gemeente gepresenteerd

In Eindhoven kwamen op 30 maart tientallen gemeentelijke directeuren publieksdiensten bijeen voor de Kwartaalbijeenkomst van de VDP (Vereniging Directeuren Publieksdiensten). Het motto was: ‘Dienstverlening in de Smart City. Kan een gemeente een Google of een bol.com worden?’

De deelnemers waren het erover eens dat gemeenten op het vlak van nieuwe technologie en service design nog een flinke slag moeten slaan.

Disruptieve Technologie

De bijeenkomst werd mede georganiseerd door Initiate, het innovatieprogramma van de VNG. Samen met studenten van de TU/e ontwikkelt Initiate momenteel een app die gemeentelijke diensten via de mobiele telefoon bereikbaar maakt: de Digitale Gemeente. Het prototype van deze app werd op 30 maart gepresenteerd.

Voorafgaand aan de bijeenkomst was een document gedeeld waarin zes technologieën worden beschreven die als disruptief worden gezien: ze gaan industrieën, verdienmodellen en organisaties vervangen. Denk aan robotica en blockchain. Desgevraagd bleken slechts twee van de aanwezige gemeenten met één van deze nieuwe technologieën te werken. Om het denken in service design en nieuwe technologie te prikkelen, werd een deel van de dag besteed aan ideeën waarbij de inwoner werkelijk centraal staat. Dat leidde onder andere tot het idee om laaggeletterden door middel van spraakherkenning en visuele informatie te helpen: niet meer lezen, maar inspreken en klikken op het plaatje dat past bij de vraag die je hebt.

Meer informatie

Het document Disruptieve Technologie is te vinden op initiate.nl, waar binnenkort ook alle andere ideeën te zien zijn.