Projecten voor ondernemers met beperking: partners gezocht

HAZO, Vlaams steunpunt voor ondernemers met een handicap, zoekt partners voor vernieuwende projecten in verband met ondernemerschap en handicap. Het steunpunt wil graag samenwerken met Nederlandse gemeenten binnen de voorwaarden van het Europees Sociaal Fonds (ESF).  

HAZO wil mensen met een ernstige beperking stimuleren tot ondernemen. Denk aan mensen met autisme, mensen die slechts deeltijds kunnen werken en/of mensen met een verstandelijke beperking.

Voorwaarden

  • Het ESF is op zoek naar uitdagende arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarbij een transnationale samenwerking meerwaarde heeft. Het gaat dan om een samenwerking tussen een Vlaamse organisatie en een organisatie in een andere lidstaat, zoals een Nederlandse gemeente.
  • De gemeente moet een ESF-goedkeuring in Nederland te hebben.
  • De activiteiten van de Nederlandse partnergemeente moeten aanlsluiten bij de Vlaamse plannen. Dat betekent niet dat de plannen volledig overeen moet komen. Het uitgangspunt is dat de partners elkaar helpen met methodieken en vernieuwende inzichten. 

Contact

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Luc Demarez via luc.demarez@hazovzw.be, tel. +32 55 60 37 43. Let op de deadline van de projectaanvraag: voor 1 juni moet er een samenwerkingsdocument zijn en voor 1 oktober een document waarin aangetoond wordt dat de ESF-subsidie vrijgemaakt kan worden.

Meer informatie