Nederlandse Digitaliseringsstrategie: meer focus & samenhang

De strategie ‘Nederland Digitaal’ is 16 juni bekend gemaakt door de ministeries van EZK, JenV en BZK. De VNG is blij dat vanuit het kabinet is toegewerkt naar een overkoepelende Nederlandse digitaliseringsstrategie. Vanuit de lokale praktijk zijn gemeenten hierin graag partner.

Gemeenten worden als meest nabije overheid geconfronteerd met, en moeten inspelen op, de kansen die de informatiesamenleving biedt. We zien het als een uitdaging om te gaan met platvormen als Airbnb, de veranderingen in de taxiwereld door Uber en datagedreven werken om mensen en middelen effectiever in te zetten. Vanuit die kennis en ervaring, en het gezamenlijk belang van het bouwen aan een welvarende en inclusieve (informatie)samenleving zijn gemeenten partner in deze agenda en zien uit naar de samenwerking.

Vernieuwende vormen van partnerschappen

Een ‘nationale’ strategie helpt enorm om te bepalen wat we gemeenschappelijk willen doen en wat we apart kunnen doen. Het biedt antwoord op de vraag welke vraagstukken een sector of bestuurslaag overstijgen en we overkoepelend willen oppakken. Vanuit de lokale context heeft de VNG daarvoor suggesties aangedragen.

Technologie versus waarden

Enerzijds zijn dat vraagstukken die gekoppeld zijn aan de inzet van moderne technologie zoals data/data-eigendom, platformbedrijven, de inzet van algoritmen, robotisering en de omgang met kunstmatige intelligentie. Ook connectiviteit, onder andere 5G, is een gezamenlijk vraagstuk en randvoorwaardelijk om (smart) ontwikkelingen als autonoom rijden (i-mobilitiet), robotisering in de zorg i-gezondheidszorg) en de agro-technologie ontwikkelingen mogelijk te maken.

Anderzijds zijn onze suggesties waar de vraagstukken die onlosmakelijk verbonden zijn met de informatiesamenleving: de nieuwe economische (en arbeid) agenda, inclusiviteit en de rol van de overheid, en cybersecurity en vertrouwen.

Gemeenten helpen mee

Vanuit de lokale praktijk zijn gemeenten graag partner, via voorbeelden en proeftuinen en in de netwerken die regionaal en internationaal ontstaan in steden en rurale regio’s. Lokale praktijkkennis en netwerken waarmee we actief gaan bijdragen aan de Digitale Top van begin 2019. Daarnaast zullen gemeenten ook steeds meer gezamenlijk hun informatiseringbehoeften organiseren. Binnen de VNG gebeurt dat via Samen Organiseren en de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Meer informatie