Mystery guests testen toegankelijkheid diensten gemeenten

Hoe toegankelijk zijn gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking? De rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) deden onderzoek bij vijf gemeenten. Mensen met een licht verstandelijke beperking bekeken of de toegang tot de diensten laagdrempelig is.

De ervaringsdeskundigen gingen als mystery guest op pad. Het onderzoek werd uitgevoerd in de gemeenten Goes, Amsterdam, Weststellingwerf, Utrecht en Winterswijk, in de periode mei-november 2017. Bij de voorbereiding en uitvoering werkten de rijksinspecties nauw samen met de LFB, de cliëntenorganisatie van en voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Eerste resultaten

Op 9 april verscheen het rapport over het onderzoek in de gemeente Goes. (Zie onderaan dit bericht). Uit het dit eerste rapport blijkt dat de ervaringsdeskundigen het face-to-face contact zeer op prijs stellen. Contact via e-mail of telefoon kwam echter zeer moeilijk tot stand. De resultaten van de andere onderzoeken worden later openbaar.

Meer informatie

Zie ook