Meld uw gemeente aan voor het project Open Wob

Heeft uw gemeente interesse in het online beschikbaar maken van informatie die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar is gemaakt? Doe dan mee met Open Wob, een actiepunt binnen het nieuwe Actieplan Open Overheid.

In het kader van het actiepunt worden besluiten en bijlagen op een gestandaardiseerde wijze online geplaatst, zodat de informatie vindbaar, vergelijkbaar, doorzoekbaar en herbruikbaar is als open data.  Er is ruimte voor tien overheden om deel te nemen.

Transparantie en herhaalverzoeken voorkomen

Iedere burger kan op basis van de Wob een informatieverzoek richten aan een bestuursorgaan. De informatie die op basis van deze verzoeken openbaar wordt gemaakt is echter niet altijd online terug te vinden. Terwijl het online publiceren van Wob-documenten bijdraagt aan transparantie en mogelijke herhaalverzoeken kan voorkomen. Er zijn diverse overheden die wel al Wob-documenten publiceren, maar deze documenten zijn niet altijd goed doorzoekbaar. De wijze waarop Wob verzoeken openbaar zijn gemaakt verschilt per website. Daardoor zijn ze voor hergebruikers minder bruikbaar. 

Platform 

Deelnemende overheden krijgen de mogelijkheid om Wob-documenten via het platform OpenWob.nl te presenteren. Dit platform presenteert Wob-documenten in een publieksvriendelijk dashboard, maakt de informatie volledig doorzoekbaar en stelt de informatie als open data beschikbaar voor analyse. De gemeente Utrecht presenteert de Wob-documenten al via OpenWob.nl/Utrecht.

Actieplan Open Overheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevordert overheidstransparantie met een tweejaarlijks Actieplan Open Overheid. Open Wob is een van de elf actiepunten. De provincie Noord-Holland is actiehouder en werkt de komende twee jaar samen met Open State Foundation, VNG en diverse andere overheden aan het actiepunt. 

Meer informatie en aanmelden