Landelijk onderzoek naar digitale dienstverlening gemeenten

Hoe verloopt de digitale klantreis van inwoners en ondernemers binnen uw gemeente? Deze vraag staat centraal in een landelijk onderzoek naar het gebruik van digitale producten en diensten voor inwoners en ondernemers op gemeentelijke websites.

Het onderzoek moet inzicht geven in de succes- en uitvalratio van digitale diensten en daarmee een helder beeld van de efficiency én verbeterkansen voor digitale dienstverlening in de praktijk. Gemeenten zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit onderzoek van de ministeries van BZK en EZ.

Klantreis in beeld 

Voor dit onderzoek brengt onderzoeksbureau GBBO de digitale klantreis in beeld van een tiental gemeentelijke producten en diensten met een wettelijke basis. Zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het gebruik en het succes van digitale producten en diensten op gemeentelijke websites.

Deelname

Deelname is kosteloos. Deelnemende gemeenten krijgen een rapport met de score van de eigen gemeente. Deze gegevens zijn te vergelijken met het landelijke gemiddelde en met de gegevens van andere deelnemende gemeenten. Er gelden selectiecriteria voor deelname, zoals de digitale volwassenheid van producten, het aantal inwoners en bedrijven, geografische spreiding en specifieke content managementsystemen.

Meer informatie