'Informatievoorziening is een onderwerp voor de raad'

De bedrijfsvoering van de gemeente hoort op zich niet op de agenda van de raad. Maar steeds meer onderwerpen die nauw verband houden met digitalisering, horen daar wel. Dienstverlening is daar slechts een van: denk bijvoorbeeld ook aan informatieveiligheid of toegankelijkheid van informatie.

Goede informatievoorziening is bovendien een voorwaarde voor het behalen van maatschappelijke doelen. Dat maakt het een onderwerp voor de gemeenteraad.

Eigenlijk hebben we het over de digitale transformatie van de overheid. En daar moeten we als raad zeker wat van vinden.

Ab van der Hulst, raadslid voor D66 in de gemeente Soest.

Meer samenwerken verstandig

In vier regionale VNG-bijeenkomsten werden raadsleden bijgepraat over de informatiesamenleving, de digitale overheid in het algemeen en de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) in het bijzonder. We spraken met vier van de deelnemende raadsleden. (Zie het artikel hieronder.) Dat gemeenten meer gaan samenwerken in de uitvoering van informatievoorziening vinden de raadsleden verstandig.

Onder de noemer van autonomie zijn ze allemaal het wiel zelf aan het uitvinden. Ik zou zeggen: zoek alsjeblieft die samenwerking op!

Jan Houtenbos, raadslid voor de VVD in de gemeente Bergen (NH).

Meer informatie