Gemeenten bundelen krachten voor moderne persoonsregistratie

Bij gemeenten is een ongemakkelijke situatie ontstaan vanwege de door de Tweede Kamer bij de minister van BZK afgedwongen stop van Operatie BRP. Inmiddels is een initiatief ontstaan om ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten de komende jaren mogelijk blijft.

Als bestuurlijk partner zijn gemeenten voor een voldongen feit gesteld. Het bereiken van de doelen die Operatie BRP (oBRP) nastreefde en die door gemeenten nog steeds van belang worden geacht, is onzeker geworden. Ook gemeenten waren voor een bezinning zoals door de Minister aan de Tweede Kamer is voorgesteld, maar de huidige situatie maakt gezamenlijke bezinning met open vizier voor alle opties, onmogelijk.

Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens

In lijn met de beweging Samen Organiseren is afgelopen weken een groep gemeenten opgestaan waaronder Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Haarlem die samen met NVVB,VNG en KING ernaar streven niet al het tot nog toe verrichte (denk)werk rondom een moderne persoonsregistratie verloren te laten gaan. Dat resulteerde in een initiatief met als werktitel ‘Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens’. Inmiddels is op basis van dit initiatief opdracht gegeven om dit jaar een oriëntatie uit te voeren en ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten in de komende jaren mogelijk blijft.

Een team van voorheen bij oBRP betrokkenen draagt bij aan dit initiatief. Met hen en betrokken gemeenten maken wij een ontwerp voor de Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover via onze sites en andere communicatiekanalen van VNG, KING en NVVB.

Baseline2

Gemeenten zijn aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van de geregistreerde persoonsgegevens door het verwerken van zogenaamde Baseline 2 signalen. Met het uitzetten van de website operatiebrp.nl per 1 september komt de ondersteuning van deze belangrijke activiteit in het geding. Daarom zal na 1 september alle ondersteuningsdocumentatie beschikbaar komen via baseline2.nl. Via deze weg kunnen ook de helpdesk en de baseline2 tool worden benaderd. 15 september zal de minister aan de Tweede Kamer communiceren over het ordentelijk stopzetten van het programma. Wij hopen daarbij dat Baseline2 ondersteuning ook na september door kan gaan. Zodra daar meer over bekend is informeren we u daarover.

Dank

VNG en KING danken alle gemeenten en de NVVB voor hun inzet tot nu toe bij Operatie BRP. Voor de ontwikkeling en realisatie van de Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens blijven wij graag een beroep doen op hen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over deze berichtgeving dan kunt u die stellen via het vragenformulier. Vanwege de zomervakantie zal het antwoord iets langer duren dan u van ons bent gewend.