Doe mee met GT Connect

De VNG vraagt gemeenten mee te doen met GT Connect. Deelname aan dit project over gemeentelijke telecommunicatie biedt voordelen: hoge kwaliteit tegen een lage prijs en marktconforme voorwaarden die voor langere tijd geborgd zijn door collectief contractbeheer.

In bijgaande ledenbrief vindt u uitgebreide informatie over hoe uw gemeente kan deelnemen aan GT Connect.

Gezamenlijke aanbesteding GT Connect

Met GT Connect verwerven we een dienst waarmee de afhandeling van zowel intern communicatieverkeer als omni-channel communicatieverkeer voor klantcontactcentra wordt verzorgd.

De deelnemers kunnen hierbij gebruikmaken van diverse communicatiefaciliteiten, waaronder chat-, presence-, conferencing- en collaboratiefunctionaliteit. 

Samen organiseren

GT past naadloos in de beweging Samen Organiseren die samenwerking stimuleert op het terrein van dienstverlening, informatievoorziening en medebewindstaken zoals werk, zorg, inkomen, belastingen en Omgevingswet.

Meer informatie

In bijgaande ledenbrief vindt u verdere informatie, onder andere over hoe u zich kunt aanmelden.