Digitale samenwerking en de rol van gemeenten

Over 10 jaar moeten alle Nederlandse gemeenten met dezelfde standaardprocessen voor gemeentelijke uitvoering werken. Dat is wat de nieuwe werkwijze Samen Organiseren voor ogen heeft. In een interview gaat VNG-directeur Jantine Kriens in op het belang van digitalisering en de rol van gemeenten daarin.

Vorig jaar juni namen de 380 Nederlandse gemeenten het initiatief voor Samen organiseren. Sindsdien investeren ze met succes in digitale dienstverlening, datagestuurd werken en modernisering van informatie-uitwisseling, aldus Kriens in een special i-Overheid van Publiek Denken.

Het stelt nieuwe eisen aan ons allemaal.Aanleiding

De aanleiding voor deze samenwerking is de sneller veranderende informatiesamenleving. Het besef daarvan werd steeds groter bij de gemeente, vertelt Kriens. 'Het stelt nieuwe eisen aan ons allemaal. Daarom hebben we elkaar hard nodig. In plaats van 380 keer in een gemeentehuis het zelf uit te vogelen is het beter om kennis en expertise met elkaar te delen.’

Daarom besloten de gemeenten om gezamenlijk de dienstverlening te standaardiseren. Kriens: ‘Als je ziet in wat voor tempo dit ontwikkelt en wat voor energie de taskforce Samen Organiseren allemaal losmaakt bij de gemeente, kunnen we stellen dat dit allemaal op precies het goede moment komt. De 380 gemeenten werken nu al veel sneller samen dan de departementen en de grote uitvoeringsorganisaties.’

Volledig interview

Lees het volledige interview in specials.publiekdenken      

Meer informatie