Bij geslachtswijziging: nieuw rijbewijs aanvragen

Het blijkt niet bij alle gemeenten bekend dat bij geslachtswijziging - behalve een nieuw paspoort en/of ander identiteitsbewijs - ook een nieuw rijbewijs moet worden aangevraagd.

Door geslachtswijziging verliezen rijbewijzen hun geldigheid (Wegenverkeerswet, art. 123: aanhef en 1e lid onder g). Het is van belang om betrokkenen hier nadrukkelijk op te wijzen vanwege de mogelijke gevolgen van juridische, financiële en praktische aard.

Rijbewijzenregister

Hoewel rijbewijzen niet (zoals paspoorten) het geslacht van de houder vermelden, wordt het geslacht wel geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Doordat het nieuwe geslacht zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP) niet meer gelijk is aan het (oude) geslacht in het Rijbewijzenregister, verliest het rijbewijs zijn geldigheid.

Begeleiderspas

De geldigheid van een zogeheten ‘begeleiderspas’, nodig voor het onder toezicht laten rijden van een minderjarige, vervalt eveneens bij geslachtswijziging (art. 173y(c) Reglement Rijbewijzen 2016).