Informatiebijeenkomst: Samen Organiseren (Rotterdam)

woensdag 24 mei 2017

Door samen te werken, versterken en vernieuwen gemeenten hun uitvoeringskracht, en de risico’s worden kleiner. Het samen werken aan uitvoeringskracht via Samen Organiseren is van groot belang om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van de samenleving.

In deze bijeenkomst informeren we bestuurders over de komende ALV-voorstellen waaronder de nieuwe werkwijze van Samen Organiseren, het instellen van het College van Dienstverleningszaken en het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering, de consequenties voor de gemeentebegroting, en de statutenwijziging.

NB: er zijn ook bijeenkomsten op 17 mei en 1 juni! Zie de agenda.

'Samen Organiseren' is het vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de kwaliteitsverbetering van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, op het terrein van dienstverlening, informatievoorziening en medebewindstaken zoals Werk, Zorg, Inkomen, Belastingen en Omgevingswet. De vernieuwing en de kracht zit in de bottom up opschaling van de uitvoeringspraktijk.

Locatie en tijd

Congrescentrum Engels, Rotterdam
15.00-16.30, borrel na afloop

Doelgroep

Bestuurders.

Kosten

Geen.

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
VNG