Wetgevingskalender

Diplomatieke immuniteit bij verkeersovertredingen

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34918

Invoering van elektronische identificatie Paspoortwet

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35047

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34939
Inwerkingtreding: 
25 mei 2018

Modernisering en vereenvoudiging van registratie

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34507