VNG-reactie op rapport 'Niet te stoppen' over BRP

Vandaag verscheen het onderzoeksrapport ‘Niet te stoppen’ van de commissie BRP. Na het stopzetten van het Programma basisregistratie persoonsgegevens (BRP) in juli 2017, kreeg deze commissie de opdracht om het Programma BRP te evalueren. 

Algemeen directeur VNG Jantine Kriens: 'Zoals het rapport ‘Niet te stoppen’ aangeeft, is de Basisregistratie Personen (BRP) de cruciale persoonsregistratie van alle inwoners van Nederland. Het gaat hier om de bevolkingsadministratie die wordt gebruikt voor publieke digitale dienstverlening en toekenning en vaststelling van rechten en plichten van Nederlanders.

Om gemeenten in staat te blijven stellen om de verwachtingen waar te maken die inwoners en ondernemers hebben van een moderne – en dus veelal digitale - dienstverlening is een toekomstbestendig systeem hard nodig.

Het is volgens de VNG dan ook van groot belang om structureel te werken aan de modernisering van een landelijke bevolkingsadministratie. De VNG wil in dit kader graag samenwerken met het ministerie van Binnenlandse Zaken.'

Meer informatie