Registratie levenloos geboren kind binnenkort mogelijk

Vanaf 4 februari a.s. kunnen ouders verzoeken een levenloos geboren kind op te nemen in de basisregistratie personen (BRP). De Eerste Kamer stemde gisteren in met de daartoe benodigde wijziging van de Wet Basisregistratie personen.

Hiermee wordt gehoor gegeven aan een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien, en als feitelijk onjuist ervaren, dat hun levenloos geboren kind niet in het BRP voorkomt.

Meer informatie

Zie het nieuwsbericht en de nadere toelichting op Rijksoverheid.nl voor meer informatie (onder andere de algemene voorwaarden voor inschrijving):