Geen landelijke afspraak inschrijving Sint Maartenaren

In de media is de indruk gewekt dat er een landelijke afspraak is voor het inschrijven van Sint Maartenaren in Nederlandse gemeenten. Dat is niet juist.

De actuele afspraak in het landelijk overleg tussen ministerie van BZK, de VNG en enkele gemeenten is dat toegewerkt wordt naar een landelijke richtlijn voor gemeenten hoe om te gaan met mensen uit Sint Maarten die zich in Nederland willen inschrijven en vestigen en/of een beroep doen op opvang, inkomensvoorzieningen en andere sociale voorzieningen. Die landelijke richtlijn is er op dit moment nog niet.

Wel is landelijk afgesproken dat gemeenten gesprekken gaan voeren met de mensen die zich gemeld hebben, om duidelijkheid te verkrijgen over hun intenties en toekomstbeeld. De gesprekken worden gevoerd met een inzet om terugkeer naar Sint Maarten te ondersteunen. Dit laat onverlet dat in individuele gevallen door de gemeente ook de conclusie getrokken kan worden dat terugkeer op korte termijn niet in de rede ligt, en dat inschrijving in de gemeente aangewezen is.